En resa genom filmhistorien

En översikt över filmhistorien, med start från filmens födelse på 1890-talet till in på 2000-talet.

Mellantext i stumfilm

Stumfilmen

Filmens födelse äger rum i slutet av 1800-talet och i centrum finns två franska bröder som uppfinner kinematografen.

Stumfilmstiden 1985–1930

Fred Astaire i Swing Time

Ljudfilmen

En av de mest omtumlande förändringarna i filmens historia äger rum i och med ljudfilmens ankomst.

Den tidiga ljudfilmen 1930–1940

Filmruta från Casablanca med Ingrid Bergman och Humphrey Bogart

1940-talet

Andra världskriget är ofta synligt inom filmproduktionen med ofta patriotiska filmer. Film noir och neorealism är två nya begrepp.

Filmen på 1940-talet

Filmruta från I sista minuten

1950-talet

Televisionen får en allt större påverkan och förutom som konkurrent om uppmärksamheten blir många TV-serier omstöpta för filmformatet.

Filmen på 1950-talet

Filmruta med Clint Eastwood

1960-talet

Hollywood inriktar sig alltmer till den yngre publiken som visat sig vara den största målgruppen efter att televisionen blivit en ersättning för biobesök för allt fler.

Filmen på 1960-talet

Filmruta från Stjärnornas krig

1970-talet

"Blockbustern" uppstår ur filmindustrins nytänkande kring att lansera film för den riktigt breda publiken.

Filmen på 1970-talet

E.T. filmruta

1980-talet

Filmbolagens nya formel för att locka publiken kallas High-concept och nu blir action, komedi och slasher de mest livaktiga genrerna.

Filmen på 1980-talet

Toy Story filmruta

1990-talet

Datorgenererade bilder blir allt vanligare och under årtiondet får även den animerade filmen ett nytt ansikte.

Filmen på 1990-talet

Superman Returns filmruta

2000-talet

Med övergången från celluiod till digital film kan filmarna se resultatet redan på inspelningsplatsen.

Filmen på 2000-talet

Bildspel

Se en videoframställning som i bild och text ger en kort sammanfattning av filmens historia.

 
Text och bild om genrer

Filmens olika genrer

Som komplement till den kronologiska genomgången av filmhistorien behandlas olika genrer var för sig.

Läs om filmens genrer

Hittills är följande artiklar publicerade med fördjupning i genrer:

1. Science fiction – med teman och utveckling i genren
2. Krigsfilmens historia – perspektiv och tematik
3. Action – definition av genren och historisk översikt
4. Komedi – former, uttryck, undergenrer och blandgenrer
5. Film noir – definition, historik och filmexempel
6. Musikalen som filmgenre

Filmhistoria.se är ett projekt som påbörjades år 2016 och är tänkt att utöka den digitalt tillgängliga informationen om ämnet på svenska.